DEUTSCH FÜR DICH. Ein Text- und Übungsbuch. Veliko Tarnovo: Abagar, 2007, 288 pp. ISBN 978-954-427-804-5


Коева, Янка (2007) DEUTSCH FÜR DICH. Ein Text- und Übungsbuch. Veliko Tarnovo: Abagar, 2007, 288 pp. ISBN 978-954-427-804-5 В. Търново: Абагар, 2007, 288 pp. ISBN 978-954-427-804-5


 Предлагат се различни по степен на трудност задачи, ориентирани към различните нива на ОЕЕР. Служи и за самоподготовка.
  Учебник / Учебно помагало
 Различни по степен на трудност задачи, усвояване на писмени и устни форми на комуникация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  16828
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/