„Лендарт – една от посоките на развитие на българското изкуство”


Джановски, Милен (2015) „Лендарт – една от посоките на развитие на българското изкуство” Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий. ", 29 април 2015, електронен сборник, 221с., с.186-190, ISBN 978-619-208-040-2


 Последните години в развитието на съвременното българско изкуство се налага една форма на изразяване, тясно свързана с природата, наречена лендарт. Идеите на лендарта са породени от природни феномени, красоти и т.н., като се използват естествени материали единствено от околната среда (дърво, камък, почва и др.). Това е една нова, съвременна естетика, свързана с природата, нейното опазване и екологичното равновесие. Единственият екологичен арт симпозиум в България се провежда в село Габровци, в близост до Велико Търново. Той се организира от арт група Дупини и се провежда от 2012-а година с активно международно участие на доказани автори, работещи в различни части на света.
  Доклад
 лендарт, екологичен арт симпозиум, съвременно българско изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  16826
 Милен Джановски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/