„Началото на арт групите в българското изкуство 1984 – 2000 година”


Джановски, Милен (2015) „Началото на арт групите в българското изкуство 1984 – 2000 година” статия – Научен журнал "Богословски бюлетин", електронен сборник, стр.85-95, бр.11/2015, Философско-теологичен факултет при Черновицкия Национален университет "Юрий Федкович", Киевска православна богословска академия, Черновци, Украйна// Богословський вісник, Науковий журнал – Чернівці: Чернівецький національний університет, №11/2015, 248с., ISSN 2310-0923


 Първите прояви на арт групи 1983 - 2000г. са свързани с появите на първите неформални, неконвенционални форми в българското изкуство. Те са провокация и предизвикателство към установените естетически възгледи и художествени норми. Търсенията им се характеризират с новаторско отношение, експерименти с нови материали, изразни средства, нова идентична авторска линия. Появата на непознатите до този момент художествени термини, като хепънинг и пърформанс, в контекста на онова време, звучат едва ли не нецензурно. Ражда се иновационно изкуство в България.
  Статия
 арт групи, българско съвременно изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  16824
 Милен Джановски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/