“В езика е духовният облик на света...” (за Юбилеен сб. “Езикът – наука...”). В: „Проглас“, кн. 1, 2015 (год. ХХIV), стр.195-202, ISSN 2367-8585


Иванова, Милена (2015) “В езика е духовният облик на света...” (за Юбилеен сб. “Езикът – наука...”). В: „Проглас“, кн. 1, 2015 (год. ХХIV), стр.195-202, ISSN 2367-8585 Велико Търново. Университетско издателство.


 
  Отзив
 
 Издадено
  16821
 Милена Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/