Възможности на изкуството за приобщаване на деца със специални образователни потребности към условията на съвременен педагогически процес,


Марчева, Пенка (2013) Възможности на изкуството за приобщаване на деца със специални образователни потребности към условията на съвременен педагогически процес, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 6.2, ISSN 1311-3321, с.44-49, COBISS.BG-ID - 1121172452


 Благотворният ефект, който оказва изкуството върху човешкия организъм,отдавна е без съмнение, както в теоретичната литература по проблема, така и в практическия му аспект. Изкуството с цел терапия, корекция, стимулация на личностните особености се използва успешно, както за превенция и лечение при редица заболявания, така и като ефикасен метод в помощ на различни социални и образователни институции. От педагогическа гледна точка, изразните средства, които то (изкуството) използва се определят като стимулиращи за децата със специални образователни потребности (СОП), а и като положително въздействащи в процеса на тяхната интеграция в масовото училище.
  Доклад
 изкуство, социализация, деца със СОП
 Издадено
  16819
 Пенка Марчева

4. Тагарева, Е., Перспективи за обучение по пиано при лица със специални образователни потребности,Сборник от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО“, 2017, АМТИИ - Пловдив, издаден със средства по проект ДПМНФ01/3/2017, ISBN 978-954-2963-23-3, с.159.

3. Boryana Hitrova, Tanya Popova, Nadka Vasileva, Music therapy – the alternative way to treat children with special needs,Scientific Online Resource System,Варненски медицински форум, т. 5, 2016, с.384

1. Солакова, К., МУЗИКОТЕРАПИЯТА – СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ В ПРОЦЕСА НА ПОДГОТОВКА НА МУЗИКАЛНИ ПЕДАГОЗИ,B:Хоризонти на развитието на човешките ресурси и знанието, Том 2,с. 12-14 , цитиране на с.13

2. Солакова, К., Педагогическото образование в сферата на изкуството. Теоретико-приложни аспекти, 168 с., АСТАРТА, ISBN 978-954-350-202-8, с.121, COBISS.BG-ID - 1271051748.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/