Османотурските данъчни регистри от 1691 и от 1702 г. Нови данни за зографите от Трявна.


Сапунджиева, Ваня (2015) Османотурските данъчни регистри от 1691 и от 1702 г. Нови данни за зографите от Трявна. Сб. Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство: Трявна и тревненци в националната история и култура, Трявна, 24 септември, 2015 г. Варна: Славена, 2015, т. 4, с. 308-318, ISSN: 1313-6356


 
  Статия
 Османотурски, данъчни, регистри, 1691, 1702, зографи, Трявна,


Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities Theory of Arts

 Издадено
  16812
 Ваня Сапунджиева

2. Стойкова, М. Църквата „Св. арх. Михаил“, гр. Трявна. В: Корпус на стенописите от първата половина на XIXв. В България, БАН, София, 2018, с. 526, ISSN:978-954-8594-73-8

1. Kuyumdzhieva, Margarita. On the Interrelations between Wallachia and Bulgarians during the 17th century: Benefactors and Beneficiaries // Revue Études Sud-Est Europeennes. – Bucarest: Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Editura Academiei Romane, 2016, LIV, 1–4, с.151-170, ISSN 0035-2063.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/