Зографи отвъд границите: Възникването на Тревненската школа в контекста на балканското изкуство ХVII-XVIIIв.


Сапунджиева, Ваня (2016) Зографи отвъд границите: Възникването на Тревненската школа в контекста на балканското изкуство ХVII-XVIIIв. София: Омофор, 2016, 143 с. ISBN: 978-954-2972-52-5


 
  Монография
 Възникване, Тревненска, художествена, школа, изкуството, Балканите, ХVII, XVIII,


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Теория на изкуствата
Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities History and Archeology
Humanities Theory of Arts
Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  16811
 Ваня Сапунджиева

1. Куюмджиева, Маргарита. „Рукою грешнаго изуграфа...“. Още веднъж за живописците в късносредновековната и предмодерна епоха // Проблеми на изкуството. – София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2018, 1, с. 3-24. ISSN: 0032-9371. - 1 цитиране.

2. Стойкова, М. Църквата „Св. арх. Михаил“ – гр. Трявна. В: Корпус на стенописите от първата половина на XIXв. в България, БАН, София, 2018, 515-526, с. 526, ISSN:978-954-8594-73-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/