Сборник с текстове по история на Църквата т.2


Русанов, Росен (2017) Сборник с текстове по история на Църквата т.2 Издателство Веста, (380 стр.), Велико Търново


 Включените в сборника разработки включват два типа основни църковни проблеми характерни за началния период от Историята на Църквата. На първо място е направен историко-богословски анализ на проявлението в църковния живот на идеята за теокрацията и производните й цезаропапизъм и папоцезаризъм. Именно проявлението на тези идеи, заедно с борбата на Църквата да оцелее през трите етапа на гоненията срещу нея, а след това срещу ересите и схизмите изпълват съдържанието на живота на Църквата през разглеждания период. На второ място са предложени основните теми (подредени тематично и хронологично през периода от Петдесетница до Схизмата през 1054 г.), които бележат основните събития от живота на Църквата в пределите на всички провинции на Римската империя, като особенно внимание е обърнато на случилото се на територията на съвременните български земи.
  Учебник / Учебно помагало
 Петдесетница, Вселенски събори, ереси, схизми
 Под печат
  16810
 Росен Русанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/