Едно изображение на св. Никола Нови в контекста на стенописта в Арбанаси от XVII - XVIII век.


Сапунджиева, Ваня (2015) Едно изображение на св. Никола Нови в контекста на стенописта в Арбанаси от XVII - XVIII век. Сб. Герои, култове, светци, Изкуствоведски четения 2015, София, 8-9 май, 2015 г. Ред. Иванка Гергова, Емануил Мутафов. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2015, с. 225-241. ISBN: 978-954-8594-55-4


 
  Статия
 Никола, Нови, стенописи, Арбанаси,


Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities Theory of Arts

 Издадено
  16809
 Ваня Сапунджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/