Ранната тревненска живопис и ателието на „даскалите зографи".


Сапунджиева, Ваня (2008) Ранната тревненска живопис и ателието на „даскалите зографи". - Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство– Трявна: Трявна и тревненци в националната ни история и култура. Варна: Славена, 2008, т. І, с. 70 - 79. ISSN: 1313-6356


 
  Статия
 тревненска, художествена, школа, ателие, даскали, зографи,


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities History and Archeology
Humanities Theory of Arts

 Издадено
  16808
 Ваня Сапунджиева

1. Kuyumdzhieva, Margarita. On the Interrelations between Wallachia and Bulgarians during the 17th century: Benefactors and Beneficiaries // Revue Études Sud-Est Europeennes. – Bucarest: Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Editura Academiei Romane, 2016, LIV, 1–4, с.151-170, ISSN 0035-2063.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/