Почитанието към св. Харалампий в народното християнство и връзките му с богослужебната практика.


Сапунджиева, Ваня (2007) Почитанието към св. Харалампий в народното християнство и връзките му с богослужебната практика. - Известия на РИМ – Велико Търново. Велико Търново: 2007, ХХІІ, с. 339 – 353. ISSN: 0861-5888


 
  Статия
 Харалампий, култ, почитание, обреди,


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология
Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology
Humanities Theory of Arts

 Издадено
  16806
 Ваня Сапунджиева

1. Гергова, Яна. Култът към светци безсребърници в България: Образи, вярвания и ритуални практики. – София: ИК "Гутенберг", 2015. – 392, ISBN: 978-619-176-046-6. - 1 цитиране.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/