Български жития и служби посветени на св. Харалампий през ХVІІІ – ХІХ в.


Сапунджиева, Ваня (2006) Български жития и служби посветени на св. Харалампий през ХVІІІ – ХІХ в. Българска филологическа медиевистика: Научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев, по случай 60 – годишния му юбилей / Ангел Давидов. - В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 485 – 497. ISBN 10: 978-954-524-546-6


 
  Статия
 Харалампий, култ, почитание, жития, служби,
 Издадено
  16803
 Ваня Сапунджиева

1. Гергова, Яна. Култът към светци безсребърници в България: Образи, вярвания и ритуални практики. – София: ИК "Гутенберг", 2015. – 392, ISBN: 978-619-176-046-6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/