Култът към св. Харалампий в България през ХVІІІ – ХІХ век


Сапунджиева, Ваня (2006) Култът към св. Харалампий в България през ХVІІІ – ХІХ век - Паметници, реставрация, музеи – София: Арх и Арт, 3, 2006, с. 17 – 25. ISSN: 1312-3327


 
  Статия
 Харалампий, култ, почитание,


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология
Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology
Humanities Theory of Arts

 Издадено
  16802
 Ваня Сапунджиева

6. Gergowa, Iwanka. Święty Tryfon – funkcje jego wizerunków w sztuce prawosławnej na ziemiach bułgarskich // Święty Tryfon w kulturze europejskiej / Marioli Walczak-Mikołajczakowej i Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka. - Poznań: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych UAM, 2018, с. 29-58. ISBN 978-83-7980-036-0. - 1 цитиране.

5. Трифонова, Александра. Икони от Църквата "Преображение Господне" в Поморие (ХV-ХХ в.). - София: Рива, 2016, 247, ISBN 978-954-320-553-0.

4. Димитров, Владимир. Стенописите от Захарий поп Христов Радойков в храма „Свети Йоан Предтеча“ в село Карабунар, Пазарджишко// Проблеми на изкуството. – София: 2011, 1, с. 48-56. ISSN: 0032-9371. - 1 цитиране.

3. Димитров, Владимир. Стенописното наследство на зографската фамилия Минови: Докторска дисертация. – София: Нов Български университет, Департамент История на културата, 2009. – 226. - 1 цитиране.

1. Гергова, Иванка. Богородица Хрисомангуртиотиса // Проблеми на изкуството. – София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2008, 1, 11-16, с. 15. ISSN: 0032-9371.

2. Димитров, Владимир. Стенописите в храма „Св. Георги“ в Сапарева Баня // Изкуствоведски четения 2007. – София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2008, с. 161-170. ISSN: 1313 – 2342. - 1 цитиране.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/