„Кompensationsmechanismen im Bereich der Wortbildung bei der Übersetzung von Märchen“. В: „Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация". Сборник с доклади от международна конференция, проведена на 7 декември 2012 г., Велико Търново. ИВИС, Велико Търново, 2014 ISBN: 978-954-2968-77-1.COBISS.BG-ID:1267736292


Иванова, Милена (2014) „Кompensationsmechanismen im Bereich der Wortbildung bei der Übersetzung von Märchen“. В: „Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация". Сборник с доклади от международна конференция, проведена на 7 декември 2012 г., Велико Търново. ИВИС, Велико Търново, 2014 ISBN: 978-954-2968-77-1.COBISS.BG-ID:1267736292 Велико Търново. ИВИС


 
  Статия
 
 Издадено
  16800
 Милена Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/