„Zur Rolle der Wortbildungsnester bei der Konstitution von Märchentexten“. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ''Св. Св. Кирил и Методий“, 17 януари 2013. Фабер , Велико Търново, 2013, стр. 43-53, ISBN 978-954-400-957-1. COBISS.BG-ID:1261571300


Иванова, Милена (2013) „Zur Rolle der Wortbildungsnester bei der Konstitution von Märchentexten“. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ''Св. Св. Кирил и Методий“, 17 януари 2013. Фабер , Велико Търново, 2013, стр. 43-53, ISBN 978-954-400-957-1. COBISS.BG-ID:1261571300 Фабер , Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  16799
 Милена Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/