Техники при превода на приказки. В: Сборник от уеб конференция "Общуване без граници" по проект по Наредба 9 "Платформа за езикова индустрия - експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода". Изд. „Абагар“, Велико Търново, 2014, стр. 70-73. ISBN: 9786191680733


Иванова, Милена (2014) Техники при превода на приказки. В: Сборник от уеб конференция "Общуване без граници" по проект по Наредба 9 "Платформа за езикова индустрия - експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода". Изд. „Абагар“, Велико Търново, 2014, стр. 70-73. ISBN: 9786191680733 http://translatologia-vtu.com/conference


 
  Статия
 
 Издадено
  16796
 Милена Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/