"За един нов учебник по немски език за българи".сп. "Проглас", кн. 1, 2010 (год. ХІХ), стр. 223-226. ISSN: 08617902


Иванова, Милена (2010) "За един нов учебник по немски език за българи".сп. "Проглас", кн. 1, 2010 (год. ХІХ), стр. 223-226. ISSN: 08617902 Университетско издателство, В. Търново


 
  Рецензия
 
 Издадено
  16794
 Милена Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/