Сборник с текстове по история на Църквата


Русанов, Росен (2012) Сборник с текстове по история на Църквата Издателство Веста, 2013, (5-228), ISBN 978-954-543-043-5


 Сборникът е учебно пособие и съдържа научни доклади по теми, които влизат в програмите по Обща история на Църквата, История на Българската православна църква и История на съвременните православни поместни църкви, преподавани в ПБФ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий."
  Учебник / Учебно помагало
  Западна Римска империя, цезаропапизъм, папоцезаризъм, Обща история на Църквата, История на Българската православна църква, История на съвременните православни поместни църкви


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  16784
 Росен Русанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/