Литургични и социални функции на иконата през Възраждането. 520 с. + приложение 174 с., 299 илюстрации.


Попова, Елена (2012) Литургични и социални функции на иконата през Възраждането. 520 с. + приложение 174 с., 299 илюстрации. Велико Търново


 
  Дисертация
 
 Непубликувано
  16782
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/