The pedagogical dimensions of art: how to work with children in non equal status


Марчева, Пенка (2013) The pedagogical dimensions of art: how to work with children in non equal status Сборник от международна научна конфренция „Россия и ВТО: новые вызовы и перспективы”, 2013, Ред. проф.д.н. Юзеф Подгурецки, доц.д.н. Акулина Степанова и др.Новокузнецк,с. 179 -185 ISBN 978-5-91797-113-1.


 Целта на публикацията е да се разкрият възможностите на изкуството за социализацията на деца в неравностойно положение.Обект на теоретично изследване са създадени условия чрез проектна дейност.
  Доклад
 изкуство, социализация, деца в наравностойно положение
 Издадено
  16754
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/