Моите нови права след 1 януари 2007 г. България в Европейския съюз.


Рабохчийска, Мариета (2007) Моите нови права след 1 януари 2007 г. България в Европейския съюз. С., Министерство на държавната администрация и административната реформа, с. 8-15


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16751
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/