Правното положение на Европейската общност и Европейския съюз в системата на международните отношения.


Рабохчийска, Мариета (2009) Правното положение на Европейската общност и Европейския съюз в системата на международните отношения. СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет.


 
  Дисертация
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Непубликувано
  16750
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/