Поглед върху два нови тома с научни изследвания в областта на международното и европейското право.


Рабохчийска, Мариета (2012) Поглед върху два нови тома с научни изследвания в областта на международното и европейското право. Съвременно право, № 2, с. 68-72, ISSN: 0861-1815.


 
  Отзив
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16749
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/