Институционалният баланс в Европейския съюз.


Рабохчийска, Мариета (2004) Институционалният баланс в Европейския съюз. В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. С., Институт „Отворено общество“, с. 200-236, ISBN: 954-9828-25-5.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16747
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/