Конституцията за Европа – радикален скок или осъзната еволюция?


Рабохчийска, Мариета (2007) Конституцията за Европа – радикален скок или осъзната еволюция? В: Конституцията за Европа и националните конституции. С., с. 331-351, ISBN: 978-954-07-2627-4.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16745
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/