Дипломатическо представителство на Европейския съюз.


Рабохчийска, Мариета (2009) Дипломатическо представителство на Европейския съюз. Международни отношения, № 3, с. 15-37, ISSN: 0324-1092.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16742
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/