Членството на Европейския съюз в международните организации ФАО и СМО.


Рабохчийска, Мариета (2012) Членството на Европейския съюз в международните организации ФАО и СМО. Международни отношения, № 3, с. 13-25, ISSN: 0324-1092.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16740
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/