Включване на потребителя в предоставянето на социални услуги


Йоргова, Милена (2012) Включване на потребителя в предоставянето на социални услуги Сб. Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", В. Търново, 18.05.-19.05.2012, Ред. Б. Байков, Н. Радев, Н. Вълчев и др., София: ГорексПрес, 2012, с. 599-603. ISBN 978-954-616-221-2 (в национален референтен списък)


 
  Доклад
 социална работа, социални услуги


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  16730
 Милена Йоргова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/