Конфликтите – образователни проекции и решения.


Бонева, Галя (2015) Конфликтите – образователни проекции и решения. В. Търново, 2015. I&B. LTD, ISBN& 978-954-9689-92-1, стр.189


 В учебника се представят основни теоретични положения, свързани с конфликтите и по-конкретно - конфликти в образованието. Разгледани са стратегии за разрешаване на конфликти, като са отчетени своеобразията на различните сфери на взаимодействия в релациите " учители - ученици, ръководители на образователни институции, родители и др. ,
  Учебник / Учебно помагало
 конфликти, образование, превенци, практически решения
 Издадено
  16710
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/