Образователни проблеми на деца имигранти и бежанци и възможности за социално-педагогическа подкрепа.


Бонева, Галя (2013) Образователни проблеми на деца имигранти и бежанци и възможности за социално-педагогическа подкрепа. В: Наръчник за студентите – социални педагози за работата по проект „Междуинституционално взаимодействие за интеграция на деца – имигранти”. С., Изд. „Е Принт”, 2013,ISBN 978-619-90102-6-6


 Разглеждат се образователни проблеми, деца имигранти и бежанци
  Учебник / Учебно помагало
 образователни проблеми, дезца имигранти и бежанци
 Издадено
  16708
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/