Активната позиция на ученика в образователните дейности.


Бонева, Галя (2005) Активната позиция на ученика в образователните дейности. В: Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, том 9, книга 4, 2005, ISSN 0204 – 6369.


 В студията се разглежда активната позиция на ученика в образователните дейности
  Студия
 активна позиция, ученици, образователни дейности
 Издадено
  16706
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/