Роля на образователната дейност в началното училище за развитие на рефлексивните способности на учениците


Бонева, Галя (2015) Роля на образователната дейност в началното училище за развитие на рефлексивните способности на учениците .В сп. Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2015, №1


 Разглежда се ролята на образователната дейност за развитие на рефлексивните способности на учениците
  Студия
 
 Издадено
  16705
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/