Подготовка на детето за усвояване на новата социална роля на ученик. образование,


Бонева, Галя (2015) Подготовка на детето за усвояване на новата социална роля на ученик. образование, В сборник: „Водим бъдещето за ръка“, МОН и Регионален инспекторат по образованието, Плевен, Осма национална конференция по предучилищно възпитание, Плевен, 2015.ISBN 978-619-207-016-8


 В статията се разглеждат въпроси за усвояване от детето на новата социална роля на ученик
  Статия
 подготовка на детето, нова роля, ученик
 Издадено
  16704
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/