Възможности за усъвършенстване на урока в началното училище.


Бонева, Галя (2014) Възможности за усъвършенстване на урока в началното училище. В;Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, № 2, с. 21-33 ISBN 1310 – 358X


 В статията се разглеждат възможности за усъвършенстване на урока в началното училище.
  Статия
 усъвършенстване, урока, началното училище
 Издадено
  16703
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/