Развитие на рефлексивните умения на студентите по време на практиките.


Бонева, Галя (2014) Развитие на рефлексивните умения на студентите по време на практиките. В сборник „30 години Педагогически факултет на ВТУ”, В. Търново, 2014 .


 В статията се разглежда ролята на рефлексивните умения на студентите за успешна работа по време на практиките
  Статия
 рефлексивни умения на студентите, практики
 Издадено
  16702
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/