Актуални измерения на професионално-педагогическата подготовка на студентите за работа в началното училище.


Бонева, Галя (2013) Актуални измерения на професионално-педагогическата подготовка на студентите за работа в началното училище. сп. Педагогика, 2013, №9, LXXXV, с. 1406-1412.


 В статията се разглеждат проблеми на професионално-практическата подготовка на студентите
  Статия
 професионално-практическа подготовка на студентите
 Издадено
  16701
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/