Превенция на изоставането и отпадането от училище.


Бонева, Галя (2013) Превенция на изоставането и отпадането от училище. В: Дни на науката. Съюз на учените, клон В. Търново, 2013, с. 259-265. ISSN 1314 – 2283


 Разглеждат се възможностите за превенция на изоставане и отпадане на учениците
  Статия
 превенция, изоставане, отпадане на ученици




 Издадено
  16700
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/