Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). (съавтор).


Дерменджиев, Атанас (1992) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). (съавтор). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 267 с. 4930/91


 
  Учебник / Учебно помагало
 -
 
  167
 Атанас Дерменджиев

1. Дерменджиева, С. Регионалната география на света като научно и приложно знание. -В: Общества в преход - теория и практика, В. Търново, 1998, с. 127-139

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/