Целодневното обучение в началното училище – състояние и перспективи. I


Бонева, Галя (2013) Целодневното обучение в началното училище – състояние и перспективи. I В: „50 години ВТУ“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, 2013, SBN 978-619-208-001-3 .


 разглежда се ролята на целодневното обучение - състояние и перспективи
  Статия
 целодневно обучение, състояние, перспективи
 Издадено
  16699
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/