Активната позиция на ученика в образователните дейности


Бонева, Галя (2011) Активната позиция на ученика в образователните дейности . Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, XIX, 2011, №2 ISSN 1310 – 358Х


 Разглежда се как да се активизира ученика в образователните дейности
  Статия
 активна позици, ученика , образователни дейности
 Издадено
  16698
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/