Възможности за справяне с образователните проблеми на децата на емигрантите в България.


Бонева, Галя (2011) Възможности за справяне с образователните проблеми на децата на емигрантите в България. В: Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев”, том. 50, серия 6.2 Педагогика и психология, Русе. 2011, ISSN 1311 - 3321


 Разглеждат се образователните проблеми на децата на емигрантите в България
  Статия
 образователни проблеми на деца на емигрантите
 Издадено
  16697
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/