Лексика одевања мотивисана називима делова тела


Бонджолова, Валентина (2010) Лексика одевања мотивисана називима делова тела Тело и одело у култури срба и бугара/Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 13-21 (в съавторство с проф. Недељко Богдановић). ISBN 978-86-7379-192-0.


  В работата, въз основа на народните говори от Югоизточна Сърбия и на съвременния български език, се прави преглед и се съставя списък на лексиката, назоваваща облекло, която е мотивирана от названия на части на човешкото тяло.
  Доклад
 облекло, сръбски език, български език, части на тялото, мотивираност, словообразуване
 Издадено
  16689
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/