Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език (в съавторство с Кирил Цанков, Анелия Петкова и Мария Илиева)


Бонджолова, Валентина (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език (в съавторство с Кирил Цанков, Анелия Петкова и Мария Илиева) V изд. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 76 стр. ISBN 954-524-480-1; VІ изд., Велико Търново: ИК "Знак'94", 2008, 76 стр. ISBN 978-954-8709-88-0.


 Помагало с текстове и задачи по фонетика и фонология. Предназначено е за семинарните занятия по българска фонетика и фонология.
  Учебник / Учебно помагало
 помагало, фонетика, фонология, упражнения




 Издадено
  16686
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/