"J. G l o v ň a – K. D u d o v á. Konverzačná príručka zo slovenského jazyka. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. 173 s."


Константинова, Даниела (2017) "J. G l o v ň a – K. D u d o v á. Konverzačná príručka zo slovenského jazyka. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. 173 s." Съпоставително езикознание. Contrastive linguistics. София: СУ „Св. Климент Охридски”, XLII, 2017 (1), с.115-117. ISSN 0204-8701.


 Рецензията е на помагало, предназнаечно за обучение по словашки език и литература в словашките училища, в които се преподава на малцинствени езици и по-специално на унгарски език.
  Рецензия
 словашки език, обучение


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16683
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/