Между редовете.


Йонкова, Красимира (2017) Между редовете. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." , Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 35-44, ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8


 Представен е екипно разработен авторов емпиричен дизайн на извършено кроскултурално изследване за установяване на индикатори относно разпознаването на дециптивна комуникация сред български и турски студенти.
  Доклад
 дециптивна комуникация, социална желателност, невербални и вербални индикатори на лъжа
 Издадено
  16678
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/