Палеогеографска еволюция на речно-долинната мрежа в Мизийската платформа


Агаларева, Маринела (2012) Палеогеографска еволюция на речно-долинната мрежа в Мизийската платформа Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2012, с. 80-88, ISSN 0204-7209


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  16675
 Маринела Агаларева

1. Балтаков, Е. Вътрешна диференциация на Панежкия карстов район, Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2013, с. 61-68, ISSN 0204-7209

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/