On the Confluent Hypergeometric Functions and their Application: Basic Elements of the Tricomi Theory. Case of Waveguide Propagation


Георгиев, Георги (2012) On the Confluent Hypergeometric Functions and their Application: Basic Elements of the Tricomi Theory. Case of Waveguide Propagation Telecommunications and Radioengineering, Vol. 71, No. 3, pp. 209-216, 2012. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v71.i3.20 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84860614775&doi=10.1615%2fTelecomRadEng.v71.i3.20&partnerID=40&md5=5d35eae8e7a6cf64b33067ef79536ef6


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  16669
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/