On the Fractional Coulomb Equation


Георгиев, Георги (2012) On the Fractional Coulomb Equation J. Appl. Electromagn., Vol. 14, No. 1, pp. 1-16, June 2012.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  16668
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/