Phase Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide


Георгиев, Георги (2012) Phase Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Acta Phys. Polonica A, Vol. 122, No. 1, pp. 63-70, July 2012. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863622826&partnerID=40&md5=f686d99730be3678c675945b60f6b294


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  16666
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/