Some submanifolds of almost complex manifolds with B-metric of codimension two


Накова, Галя (2004) Some submanifolds of almost complex manifolds with B-metric of codimension two 33 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 162 - 166


 
  Статия
 Almost complex manifold, B-metric, submanifold


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  1666
 Галя Накова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/